Tup Tusie Lublin - żłobek Dziesiąta i Czuby
Lublin, ul. Wojenna 36 i ul. Bursztynowa 1

Zajęcia

Edukacja
zdrowotna

Zajęcia rozwojowe i dodatkowe

Dzięki edukacji zdrowotnej, dzieci uczestniczą każdego dnia:
w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej, w zabawach grupowych organizowanych na świeżym powietrzu, w porannej gimnastyce, w codziennej nauce nocnikowania, w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno-zdrowotne.

Zajęcia
umuzykalniające

Zajęcia rozwojowe i dodatkowe

Rozwój muzyczny Twojego dziecka jest niezwykle ważny! Podczas pobytu w naszym żłobku organizujemy nie tylko zabawy z muzyką, ale profesjonalne zajęcia ze specjalistami z Filharmonii Lubelskiej. Dzieci poznają instrumenty.

Zajęcia
plastyczne

Zajęcia rozwojowe i dodatkowe

To jedne z najważniejszych zajęć w naszym żłobku. Pozwalają one nie tylko rozwijać koordynację ruchową maluchów, ale pobudzają wyobraźnię i wzmacniają rozwój psychiczny. Dlatego też w każdej chwili rysujemy, malujemy, wyklejamy, składamy.

Zajęcia
taneczne

Zajęcia rozwojowe i dodatkowe

Potrzeba tańca u człowieka jest tak naturalna, że trzeba ją rozwijać od najmłodszych lat. My robimy to nie tylko w ramach codziennych ćwiczeń ruchowych z maluchami, ale także podczas zajęć z tancerzami. Dzieciaki uczestniczą w pokazach tańca, uczą się poruszania do rytmu muzyki i poznają proste kroki i układy taneczne.

Zajęcia
rozwój mowy

Zajęcia rozwojowe i dodatkowe

Mowa to kluczowy element rozwoju dziecka. Dbamy o jej właściwe kształtowanie poprzez odpowiednio dobrane zabawy oraz specjalistyczne zajęcia z elementami logopedii. Dzieciaki wzbogacają swój słownik poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, a także rozwijają aparat mowy poprzez ćwiczenia.

Zajęcia
przyrodnicze

Zajęcia rozwojowe i dodatkowe

Cykliczne zajęcia związane z poznawaniem przyrody poprzez doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody z wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi.
Spacery, zimowe dokarmianie ptaków, wizyty zwierzątek.

Zajęcia
z chustą klanza

Zajęcia rozwojowe i dodatkowe

Opiekunki stosujący pedagogikę zabawy wzbogacają formy pracy w grupie przy pomocy chusty klanza, co daje możliwość aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie.

Zajęcia i zabawy
manipulacyjno-konstrukcyjne

Zajęcia rozwojowe i dodatkowe

Dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno-konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów, usprawnienie pracy dłoni–palce i nadgarstki, usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.

Zajęcia
tematyczne

Zajęcia rozwojowe i dodatkowe

Zajęcia te są określane różnymi terminami, jak np. zabawy w role, naśladowcze, twórcze, pory roku, poznawanie kultur innych narodów, zabawy w kąciku kuchennym, w kąciku lalek. Treść zabaw tematycznych wzbogaca zajęcia dzieci w naszym żłobku.

Zajęcia
kulinarne

Zajęcia rozwojowe i dodatkowe

Zajęcia kulinarne to typ zajęć bardzo lubianych. Mają one na celu nauczyć czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania. Podczas takich działań dzieci mogą samodzielnie wykonywać różne czynności kuchenne: kroić, smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać itp. Daje im to wiele radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności.

Jak zgłosić dziecko do naszego żłobka?

Dołącz do nas!
Zadzwoń +48 531 317 603